Dahil ba may Monkey kami, ibig sabihin jungle na tong bahay? Ayaw umalis ng ahas sa ilalim ng kotse. huhuhu

Dahil ba may Monkey kami, ibig sabihin jungle na tong bahay? Ayaw umalis ng ahas sa ilalim ng kotse. huhuhu